De BrancheSpecialist - Ondernemer met de ondernemer

Al uw risico’s, beheersmaatregelen en (bedrijfs)verzekeringen in 1 oogopslag

Zoals u weet brengt ondernemen naast kansen ook risico’s met zich mee. Deze risico's mogen de continuïteit van uw bedrijf niet bedreigen.

Wij zien het als onze taak om uw bedrijf een redelijke zekerheid te bieden om de ondernemingsdoelstellingen te realiseren. Wij brengen uw risico's, risicobeheersmaatregelen en bedrijfsverzekeringen overzichtelijk in kaart. U ziet in 1 oogopslag onze adviezen, uw preventie- en beheersmaatregelen om de continuiteit van uw bedrijf te borgen.

De BrancheSpecialist: Uw partner in efficiënt risicobeheer!

Risicobeheer omvat veel meer dan het afsluiten van bedrijfsverzekeringen. Een verzekering is slechts één van vele oplossingen om risico's in te perken. De BrancheSpecialist vertrekt vanuit uw specifieke bedrijfssituatie en brengt eerst al uw huidige ondernemingsrisico's in kaart. Daarna zoeken we samen met u naar een totaaloplossing.

 

Vermijden is beter dan verzekeren

Een risicoanalyse brengt alle risico's in kaart die uw onderneming loopt. Pas als u zich daar bewust van bent, kunt u er gericht op reageren. Bijvoorbeeld door bepaalde risico's te vermijden. Soms volstaat een relatief eenvoudige aanpassing van uw werkzaamheden, in andere gevallen kan het zelfs verstandig zijn helemaal te stoppen met bepaalde activiteiten. Bij De BrancheSpecialist gaan we verder dan blind verzekeren, we gaan dicht op uw bedrijfsvoering zitten en raden alleen verzekeringen aan voor risico's die u niet uit de weg kunt gaan.

 

Begeleiding bij schade

Mocht uw onderneming onverhoopt worden getroffen door onheil, dan mag u erop reken dat uw vaste contactpersoon u bijstaat om uw zaken te regelen.

 

Risicobeheersingsplan

Om tot een optimaal risicobeheersingsplan te komen, werken onze adviseurs nauw samen, zowel binnen als buiten De BrancheSpecialist. Ze kijken over de grenzen heen en winnen advies in bij uw accountant en overige specialisten. Wanneer een aanpassing van uw huidige verzekeringspakket raadzaam is, zoeken we naar de beste oplossing die in de markt voorhanden is.

 

Klantonderzoek naar bedrijfscontinuïteit en risicomanagement

De belangrijkste resultaten op een rij:

 • Ondernemers noemen financieel-economische instabiliteit, brand en ziekteverzuim het vaakst als risico voor de bedrijfscontinuïteit.
 • Bij 80% van de bedrijven speelt risicomanagement een rol.Hoe groter de organisatie, hoe groter die rol is.
 • De helft van de bedrijven heeft risicomanagement verdeeld over verschillende functies binnen het bedrijf.
 • Bij de helft van de MKB-bedrijven draagt risicomanagement bij aan de bedrijfsdoelstellingen.
 • Van 'integraal risicomanagement' is nog nauwelijks sprake bij bedrijven en verzekeraars. Er zijn wel initiatieven op het gebied van veiligheid, preventie en re-integratie van medewerkers, maar deze zijn meestal niet aan elkaar gekoppeld.

Bron: TNS Nipo 2012

 

 

DBSRisk, uniek onlineconcept voor efficiënt risicobeheer

Op basis van een uitgebreide inventarisatie traceren wij risico's die een bedreiging vormen voor het realiseren van uw ondernemingsdoelstellingen.

 1. We bepalen per risico de kans dat dit risico zich voordoet.
 2. We bepalen per risico de impact op het realiseren van uw ondernemingsdoelstellingen.
 3. Wij adviseren u over maatregelen die u kunt treffen om de risico's te beheersen (bijvoorbeeld verzekeren, outsourcen, wijzigen van contracten etc).
 4. U ontvangt een uitgebreid rapport.
 5. U heeft altijd toegang tot onze adviezen via uw persoonlijke DBSRisk Online Klantportal
 6. We spreken minimaal 1x per jaar af om de adviezen te actualiseren.

 

VERZEKERINGEN- EN RISICOMANAGEMENT

U investeert in bedrijfsmiddelen, onderneemt allerlei activiteiten en neemt personeel in dienst. U heeft daarbij de positieve verwachting dat deze acties bijdragen aan het realiseren van uw doelstellingen. De mogelijkheid bestaat echter dat door een bepaalde gebeurtenis uw verwachtingen worden verstoord. Zo'n gebeurtenis noemen we een risico.

 

EVALUATIE VAN UW RISICO'S

Elke onderneming wordt geconfronteerd met risico's. Risico's kunnen betrekking hebben op uw bedrijf, uw werknemers maar ook op u persoonlijk. Verzekeren is niet persé de beste oplossing. Organisatorische- en preventiemaatregelen kunnen uw verzekeringsnoodzaak vaak al drastisch verlagen.

 

ONZE WERKWIJZE

Wij zien het als onze taak om uw bedrijf een redelijke zekerheid te bieden ten aanzien van het behalen van de ondernemingsdoelstellingen. Om dit te realiseren hanteren wij de volgende werkwijze:

Op basis van een uitgebreide inventarisatie traceren wij risico's die een bedreiging vormen voor het realiseren van uw ondernemingsdoelstellingen

 • We bepalen per risico de kans dat dit risico zich voordoet
 • We bepalen per risico de impact op het realiseren van uw ondernemingsdoelstellingen
 • Wij adviseren u over de maatregelen die u kunt treffen om de risico's te beheersen

 

Het resultaat van onze inventarisatie is een uitgebreid overzicht van (verzekerbare en niet verzekerbare) risico's waaraan uw onderneming is blootgesteld. 2 vragen staan bij de beoordeling centraal:

 1. Wat is de kans dat het risico zich voordoet?
 2. Wat is de impact van het risico, als deze zich voordoet, op uw organisatie?

 

Al uw risico's worden op basis van de risicomatrix van een kleur voorzien. U ziet zo in 1 oogopslag welke risico's u loopt en hoe groot de bedreiging is voor uw onderneming.

 

Financieel Nieuws