De BrancheSpecialist - Ondernemer met de ondernemer

WAAROM RISICOMANAGEMENT?

De BrancheSpecialist is een bureau voor risicobeheer en is in 2011 opgericht voor bedrijven in de productiesector. De constatering dat vele tientallen miljoenen euro's verloren gaan door oorzaken, die voorkomen hadden kunnen worden, heeft ons aanleiding gegeven om ons in deze problematiek te verdiepen. Uit analyse, van directe en indirecte verliezen bij dienstverlenende bedrijven, blijkt dat de kennis van management instrumenten ontbreekt om deze onnodig uitgaande geldstroom te stoppen of in te dammen.

 

Wij hebben ons dan ook toegelegd op het analyseren van kansen, en op de gevolgen van risico's die een bedrijf in haar voortbestaan bedreigen.

 

Vervolgens ontwikkelen wij maatregelen om deze risico's te elimineren, te verminderen, over te dragen en/of zelf te dragen.

 

Wat is nu eigenlijk risk management:

Door uw risicobeheersing te verbeteren naar risicomanagement, zorgt u dat u bekend bent met de potentiële gevaren die uw onderneming kunnen bedreigen. Vervolgens verkrijgt u inzicht in welke aanpak voor u het beste is bij de beheersing van deze risico's. Risicomanagement is hiermee een onmisbaar instrument om uw onderneming in controle te houden, sneller op calamiteiten te kunnen inspelen en hierdoor de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

 

In een steeds complexere samenleving wordt het steeds moeilijker en ook belangrijker voor uw onderneming om te kunnen onderscheiden.

 

Uw onderneming draagt steeds meer verantwoordelijkheden naar de werknemer, het milieu en de maatschappij. Denk hierbij aan stringentere wet- en regelgeving met betrekking tot duurzaamheid, de maatschappij, de mens, enz.

 

Wat kan De BrancheSpecialist voor u betekenen:

Tijdens een oriënterende bijeenkomst worden de mogelijkheden voor de toepassing van onze werkmethode besproken.

 

Nadat uw opdracht is vastgesteld, beginnen wij een gefaseerd onderzoek naar de kansen die er voor de onderneming zijn, en de risico's die uw onderneming in haar voortbestaan bedreigen.

 

Doel van dit onderzoek is het aanreiken van management instrumenten zodat er nieuwe omzetmogelijkheden benut kunnen worden, en onnodig uitgaande geldstromen kunnen worden voorkomen en/of kunnen worden teruggedrongen.

 

Na een inventarisatie van de risico's en de  kansen, wordt de frequentie en de omvang hiervan gemeten, en worden de oorzaken geanalyseerd.

 

Na deze analyse, gaan we actieplannen ontwikkelen voor de urgente risico's en kansen.

Tevens zal onze rapportage overzichten van verzekerde risico's, niet verzekerde risico's en een schematische overzicht van andere organisatorische maatregelen bevatten.