De BrancheSpecialist - Ondernemer met de ondernemer

Portefeuillebeoordeling Bedrijf/Organisatie

• Opstellen risicoprofiel onderneming

o Kennis en ervaring

o Financiële positie

o Risicobereidheid

o Doelstelling onderneming

 

Inventariseren (verzekerbare) risico’s

o Aansprakelijkheid

o Brand

o Motorrijtuigen

o Transport

o Persoons-/Medische verzekeringen

o Diversen

 

• Inventariseren/analyseren huidige verzekeringsportefeuille

o Objectomschrijving

o Dekking

o Clausules

o Eigen Risico's

o Premie

o Contractsduur

 

Rapportage

o Weergave risicoprofiel

o Huidige portefeuille versus geïnventariseerde risico’s

o Huidige portefeuille versus de feitelijke situatie

o Advies passende portefeuille (Wat is de huidige situatie en wat is de gewenste situatie. Uitgangspunt: Wat kán ik zelf dragen en vervolgens wat wíl ik zelf dragen)

o Mogelijkheden/tijdstippen weergeven voor aanbesteden verzekeringsportefeuille

 

• Resultaat

o Programma van Eisen voor de aan te besteden verzekeringen

o Een actuele portefeuille die past bij het risicoprofiel, de financiële mogelijkheden en de wensen van de onderneming.

o Mogelijke premiebesparing door voorkomen onnodige en dubbele dekkingen

 

(Interim) Insurance Management

Het op passende wijze verzekeren van de aanwezige bedrijfsrisico's, is een expertise op zich. De waarschijnlijkheid en eventuele impact van een risico spelen mee in de keuzevorming voor een optimaal verzekeringspakket. De verzekeringsfunctie is in bedrijven vaak als nevenfunctie belegd bij een medewerker. Dit kan er voor zorgen dat er onvoldoende tijd of aandacht is om deze taak goed uit te voeren, wat kan leiden tot onnodige risico's.

 

De BrancheSpecialist kan deze nevenfunctie overnemen zonder dat daarvoor iemand in loondienst wordt aangenomen. Zo kan door kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing de continuïteit van de onderneming beheerst en verbeterd worden.

 

De BrancheSpecialist specialiseert zich in het afstemmen van de verzekeringsportefeuille op uw risicoprofiel. Bovendien zijn wij deskundig in het aanbesteden van uw verzekeringsportefeuille, Daarmee wordt een optimale verhouding tussen risico en kosten behaald. Dat schept ruimte voor nieuwe investeringen en leidt tot meer succes. Dat is het uitgangspunt van De BrancheSpecialist.

 

Wij treden te allen tijde op als uw belangenbehartiger; wij brengen zelf geen verzekeringen onder. Indien u het wenst kunnen wij de verzekeringen via de met ons samenwerkende assurantiemakelaars op de (internationale) assurantiemarkt laten plaatsen. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dit door uw bestaande tussenpersoon dan wel makelaar te laten afhandelen.

 

 

Wat kan De BrancheSpecialist voor u betekenen?

De BrancheSpecialist is gespecialiseerd in risico's inventariseren, analyseren en het bedenken van mogelijke oplossingen voor (industriële) bedrijven. Industriële risico's zijn vaak complex. Uit een veelvoud van reeds uitgevoerde second opinion controles is onze ervaring dat er regelmatig risico's over het hoofd worden gezien of dat er nagelaten is verbanden te leggen. Vaak lopen ook de verzekeringen niet (meer) in de pas met de huidige situatie.

 

De adviseurs van de De BrancheSpecialist zijn er voor u. De continuïteit van uw onderneming staat bij ons voorop. U kunt kiezen uit een aantal diensten. Onze diensten van Insurancemanagement en portefeuillebeheer zijn gericht op overzicht, inzicht in risico's, grip op- en controle van uw risicoprofiel. Wij kunnen voor u de last van de dagelijkse verzekeringszaken uit handen nemen door:

  • Risico Rapportage
  • Second Opinion verzekeringspakket
  • (Interim) Insurance Management
  • Consultancy