De BrancheSpecialist - Ondernemer met de ondernemer

Werkwijze

De aanpak van De BrancheSpecialist wordt gekenmerkt door een heldere structuur. Deze omvat (mogelijk) de volgende fasen:

 

  1. Na een kosteloos en vrijblijvend introductiegesprek gaat De BrancheSpecialist over tot een uitgebreide risicoanalyse. Hierbij belichten we de voornaamste risico's die uw bedrijfscontinuïteit bedreigen. Tevens stellen wij de mate waarin u zelf risico's kunt en wilt dragen - de zogenaamde "Risk Appetite" en uw totale risicokosten vast. Hierbij wordt eveneens een inschatting gemaakt van het besparingspotentieel op uw risicokosten. Het hieruit voortkomende advies presenteren wij desgewenst aan uw management.
  2. Wenst u ons advies op te volgen, dan wordt in deze fase een implementatieplan uitgewerkt. De juiste deskundigen worden geselecteerd voor het project. Implementatie van het plan vindt plaats na goedkeuring. Doelstelling hierbij is om tot een optimale verhouding van risico en risicokosten te komen.
  3. Na implementatie volgens het plan van De BrancheSpecialist kunt u ons als risico- en verzekeringsmanager 'op afroep' beschouwen. Tegen een aantrekkelijk tarief bent u verzekerd van optimaal risicobeheer: nu en in de toekomst.

 

 

Over ons

De BrancheSpecialist biedt advies, ondersteuning en begeleiding bij het analyseren en beheersen van uw bedrijfsrisico's. Deze kunnen zich voordoen binnen diverse disciplines en deelgebieden. Onze kracht ligt in de professionele dekking van ieder deelgebied: elke deskundige in ons netwerk heeft een eigen expertise. Zij versterken elkaar - tezamen versterken zij uw beleid en processen. Zo worden uw risico's beter beheersbaar en dalen uw kosten. De diensten van De BrancheSpecialist onderscheidt zich dan ook door: zichtbaar resultaat.

 

 

Achtergrond

Met meer dan 20 jaar ervaring op het snijvlak van risicomanagement, alternatieve risicofinanciering en verzekeringen, begon Risico regisseur Foppe D. Dotinga De BrancheSpecialist. Zijn visie: ondernemingen en organisaties bijstaan in het beheren en beheersen van hun risicomanagement. Hierbij richt De BrancheSpecialist de dienstverlening op bedrijven van 25 tot 250 medewerkers. Op projectbasis, middels interim of voor een vaste invulling van risicomanagers: De BrancheSpecialist is breed inzetbaar en bundelt de juiste kennis en ervaring.

Daarnaast worden regelmatig opdrachten uitgevoerd op het gebied van Business Consultancy.

Hierbij ligt de nadruk op (new) business development, processen, organisatie, inkoop en volmachten

Risico Regisseur Foppe D. Dotinga heeft brede ervaring opgedaan in onder meer de volgende branches:

  • Handel en industrie
  • Mobiliteit (Automotive)
  • Transport en logistiek
  • Bouw en installatie
  • Grafimedia

 

 

     

 

Een expertise voor elk deelgebied

Ons onafhankelijke team zet zich in voor uw risicobeheer. Dit team bestaat uit een selectie van experts die in netwerkverband samenwerken op diverse deelgebieden van risicobeheer. Zo bieden wij experts voor onder meer personenveiligheid, verzekeringen, alternatieve risicofinanciering en claims management. Op die manier behaalt De BrancheSpecialist een maximaal succes, resulterend in een optimale kostenbesparing voor u.