De BrancheSpecialist - Ondernemer met de ondernemer

Overige diensten

Naast de diverse deelgebieden binnen risicomanagement, biedt De BrancheSpecialist tevens aanvullende diensten binnen het vak. Vanuit een visie waarin dienstverlening een kernrol inneemt, staan wij u bij op uiteenlopende risico-issues.

 

 

Verzuimmanagement

Verzuim en arbeidsongeschiktheid kunnen de nodige druk leggen op zowel uw processen als het bedrijf als geheel. Wetgeving heeft die druk de laatste jaren verder vergroot. De overheid is duidelijk: de verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever. Hij besteedt dan ook de nodige tijd en kosten om verzuim - organisatorisch en financieel - in goede banen te leiden. De BrancheSpecialist biedt de juiste deskundigheid om het verzuimgedrag in kaart te brengen. Dit terug te dringen tot een minimum. Uw organisatie wordt weer gezond met de steun van De BrancheSpecialist.

 

 

Brandpreventie

Bij schade door brand wordt uw organisatie geconfronteerd met directe materiële schade. Daarnaast speelt gevolgschade een rol: de organisatie loopt een achterstand op en de bedrijfsprocessen liggen stil. De financiële compensatie weegt hier nauwelijks tegenop. Een preventieplan helpt het risico op brand te beperken: personeel, huishouding, bouwkundige veiligheid, en opslag zijn enkele aspecten die De BrancheSpecialist hierin meeneemt. Tevens helpt een onderhandeling met brandweer en verzekeraars om tot een veilig en kosteneffectief brandbeleid te komen.