De BrancheSpecialist - Ondernemer met de ondernemer

Second Opinion voor uw verzekeringspakket

Het opstellen van een inventarisatie en analyse van verzekerbare risico's in relatie tot uw huidige pakket bedrijfsverzekeringen. Het geven van een advies om het de dekkingen bij uw behoeft aan te laten sluiten.

 

De BrancheSpecialist heeft veel ervaring op het gebied van second opinion controles van bedrijfsverzekeringen. De uitkomsten van de controle worden verwerkt in een rapport. Regelmatig worden ook risico's belicht die nog niet eerder waren onderkend. Vaak worden ook dubbele dekkingen of overlappingen geconstateerd. Een second opinion voor bedrijfsverzekeringen is daarom geen overbodige luxe, zoals uit talloze voorbeelden blijkt. In 90% van de gevallen resulteert de second opinion in een rapport met acuut te ondernemen actiepunten, maar ook verbeterpunten en tips om uw polissen blijvend te optimaliseren.

 

Kent ú bijvoorbeeld alle verplichtingen uit de polisvoorwaarden? Heeft uw tussenpersoon u geïnformeerd over de sancties bij niet nakomen van deze verplichtingen?

Er zijn diverse gevallen bekend waarbij pas bij schade blijkt dat er geen dekking is, ook al is er keurig premie betaald. De verzekerde was zich hier niet van bewust. Voorkom dergelijke situaties. Laat u niet verrassen bij schade